• Samen werken aan innovatie

  Resultaten van CrossOver voorjaar 2016

 • Slimme Radicale Oplossingen

  Hoe ziet de toekomst van de nutssector eruit?

  Zijn nutsbedrijven de dino's van de 21e eeuw?

  Als we het systeem nu opnieuw mochten bedenken, zouden onze nutsvoorzieningen dan winnen in een survival of the fittest? Of zouden ze – op nu nog ondenkbare wijze – uitsterven, net als de dino’s miljoenen jaren geleden? Bekijk het filmpje hierboven en discussieer mee!

  Breng de nutsbedrijven mee in beweging! 5 stellingen om zelf mee aan de slag te gaan

  Hoe slim en radicaal denk jij? Hierbij 5 stellingen om samen met je collega's te bespreken:

  • Hebben nutspartijen het vermogen om te veranderen?
  • De survival of the fittest in de nutssector is nog niet begonnen.
  • Zouden nutsbedrijven radicaler moeten worden? En hierbij de grens van de wet opzoeken als ze van hun gelijk overtuigd zijn?
  • Werk je over 5 jaar nog voor een nutsbedrijf? Of voor een (radicale) start-up?
  • Moeten we klanten een bloemetje geven als ze hun aansluiting opzeggen?

  Klik op bovenstaand plaatje en lees het artikel

  Het team schreef ook een prikkelend artikel met als titel: Zijn nutsbedrijven de dinosaurussen van de 21e eeuw? Klik hier boven om het artikel te lezen. 

  Team

  Paul Claassens, Alliander

  Judith Berben, BrabantWater

  Jip Welkers, Vitens

  Marlous van der Veen, Enexis

  Lobke de Pooter, Evides

 • Leiderschap van de Toekomst

  Meer vrouwen op topposities

  Vrouwen in leidinggevende posities

  Opvallend veel organisaties zouden graag een groter aandeel vrouwelijke leidinggevende willen hebben. De meerwaarde van vrouwen in leidinggevende posities wordt gezien en het nieuwe leiderschapsprofiel past goed bij vrouwen. Toch blijkt het in technische omgevingen lastig vrouwen aan te trekken. De focus van dit CrossOver team was daarom: vrouwen in leidinggevende posities - wat zijn mogelijke belemmeringen en hoe kunnen we die wegnemen?

  Survey - "Vrouwen kunnen zichzelf beter positioneren"

  Uit onderzoek onder werknemers bij de deelnemende organisaties blijkt dat mannen een rooskleuriger beeld hebben dan vrouwen:

  • 68% van de mannen en 43% van de vrouwen denkt dat vrouwen dezelfde kansen hebben als mannen;
  • 49% van de mannen en 78% van de vrouwen vindt het waardevol dat meer vrouwen op een leidinggevende positie komen;
  • Zowel mannen als vrouwen vinden dat het niet moet gaan om meer vrouwen in leidinggevende posities, maar de juiste persoon op de juiste plek;
  • 66% van de respondenten vindt dat je minimaal 4 dagen moet werken in een leidinggevende functie, 30% vindt dat dit 5 dagen moeten zijn en 7% 3 dagen.

  Uit de surveys kwamen ook suggesties om belemmeringen weg te nemen.

  • Flexibel werken, positieve discriminatie, duobanen, een quotum voor vrouwen en een vrouwennetwerk worden als de meest waardevolle manieren genoemd om vrouwen te stimuleren voor topposities te kiezen;
  • Om mogelijke belemmeringen weg te nemen kunnen vrouwen zichzelf beter positioneren, zelfverzekerder zijn en hun soft skills inzetten.

  Een organisatiebrede visie

  A small tagline

  Kijkend naar de verzamelde informatie uit interviews, vakliteratuur en studies kan geconcludeerd worden dat er culturele, psychologische en organisatorische belemmeringen zijn voor vrouwen om in topposities te komen. 

   

  Om deze belemmeringen weg te nemen is allereerst een gedragen organisatiebrede visie op het gebied van vrouwen in leidinggevende posities vereist. Vervolgens zijn er drie aandachtsgebieden waarop organisaties deze visie uit kunnen werken tot concreet beleid: beleid & processen, HR-activiteiten en ontwikkeling van talent.

  Workshop werving & selectie voor HR-medewerkers

  A small tagline

  Wij adviseren op alle drie de aandachtsgebieden in te zetten om succesvol meer vrouwen in leidinggevende posities te krijgen. Als onderdeel van deze CrossOver is een concrete workshop voor HR-medewerkers ontwikkeld.

   

  Tijdens de workshop zullen de algemene bevindingen uit het onderzoek gedeeld worden en daarna wordt ingegaan het schrijven van aantrekkelijke vacatureteksten voor vrouwen. Wat spreekt vrouwen aan en hoe kun je een vacaturetekst opstellen die deze doelgroep aanspreekt. Vervolgens wordt ingegaan op de selectieprocedure: wat zijn veel voorkomende mind bugs; wat zoeken vrouwen in leidinggevende posities; en hoe kun je hier goed op inspelen tijdens de selectieprocedure.

   

  De workshop is beschikbaar vanaf 26 mei. Neem voor meer informatie contact op met Evelien Morriën

  e.morrien@twence.com

  Eindrapport

  A small tagline

  Klik op het plaatje links voor de volledige rapportage.

 • Klantgerichtheid

  Klantgericht werken doe je met de hele organisatie!

  De klant centraal

  “De klant is koning”, het is een motto dat al lang meegaat. En niet voor niets: in een concurrerende omgeving is het centraal stellen van de klant een voorwaarde voor je bestaan.

   

  Hoe staat de energie- en nutssector er op dit punt voor? Team Klant=Koning onderzocht in hoeverre water- en afvalbedrijven klantgericht zijn en hoe dat nog beter kan.

   

  Definitie

  Stel je komt thuis en je tuin staat blank, wat dan?
  Uit de survey die is uitgezet komt naar voren dat klantgerichtheid voor medewerkers van water- en afvalbedrijven uit 3 pijlers bestaat (empathie, expertise en communicatie.

  Terugkomend op het voorbeeld: om de schade te melden is het allereerst prettig wanneer je dit via telefoon, maar ook app of website kunt melden (communicatie). Ten tweede is het belangrijk dat de monteur bij aankomst goed luistert naar je verhaal en zich betrokken toont (empathie). Tenslotte is belangrijk dat het gebrek met verstand van zaken wordt verholpen (expertise). Het schema hiernaast toont de verschillende elementen.

  Klantgericht werken met heel de organisatie

  Uit de surveys die zijn uitgezet, bleek onder andere dat medewerkers die direct klantcontact hebben al vrij veel kunnen en doen op het gebied van klantgerichtheid. Maar klantgericht werken doe je met heel de organisatie: de grootste slag kan worden geslagen bij de samenwerking tussen collega’s met, en zonder direct klantcontact.

  Meelopen met je collega's!

  Een tevreden medewerker is voorwaarde voor een tevreden klant. Door medewerkers met collega’s met klantcontact te laten meelopen zien deze medewerkers hoe belangrijk klanten zijn en wat er speelt.
    
  Bovendien blijkt meelopen leuk, te leiden tot efficiëntiewinst en tot meer eenheid binnen de organisatie.

  Meer weten over de resultaten van de survey en pilot? Of benieuwd naar de aanbevelingen om intern meelopen bij jouw organisatie voor elkaar te krijgen? Download hier de rapportage van team Klant=Koning!

 • Generatiemanagement

  Creëer geen probleem dat er niet is

  Huh, hoor ik bij deze generatie?

  Mensen herkennen zich niet in hun generatie

  Uit het onderzoek van team Generatiemanagement blijkt dat werknemers - jonge en oude- zich meestal niet herkennen in de kenmerken van hun eigen generatie. Als er generatiebeleid is, is het weinig bekend: driekwart van de werknemers weet niet of dit beleid er is. Ze hebben er ook weinig behoefte aan. Belangrijker dan de verschillen tussen generaties, zijn de verschillen tussen personen. In plaats van generatiemanagement kunnen organisaties zich beter richten op talentmanagement.

  Daarom: best practices voor talentmanagement

  A small tagline

  Het team is op bezoek gegaan bij verschillende mooie initiatieven voor talentmanagement, zoals:

  • Talent aan Zet (Provincie Noord-Holland)
  • Zelfsturende klantencontact teams (Vitens)
  • Jobplaza (WENb)

  Meer lezen? Download het rapport

  A small tagline

  Meer informatie over de best practices voor talentmanagement? Nieuwsgierig naar de uitgebreide onderzoeksresultaten? Of benieuwd naar de weg die het team heeft gevolgd? Klik hier links voor de eindrapportage van het team Generatiemanagement.

 • Team Big Data

  Getting prepared for Digital Innovation!

  'Who does Big Data?'

  Het vervolg op Big Data 1

  Team Big data 2 heeft getracht een doorstart te maken vanuit eerdere CrossOvers om dit onderzoek tot een succes te maken. In het eerste CrossOver project met thema Big Data (2015) werd duidelijk dat kennis nodig is om datawetenschap als sector of bedrijf op te pakken. De belangrijkste uitkomst van Innovatiemanagement (ook 2015) was gewoon te starten met onderzoek en PoC's.

  Experts aan de slag

  Betrek de Big Data-bedrijven'!

  In interviews met verschillende experts kwam onder andere naar voren dat er in de energie- en nutssector veel stappen gemaakt kunnen worden op het gebied van data, maar dat de urgentie hiervoor vaak nog ontbreekt. Tijdens de expertbijeenkomst werd dit gevoel bevestigd. De gekozen oplossingsrichting werd dan ook het creëren van draagvlak - met als doel:

  1. om de sector(leiding) het nut in te laten zien;
  2. om als sector interessant te worden voor data- wetenschappers. 

  Door bovenstaande punten te combineren ontstond het idee om daadwerkelijk een start te maken met datasets van de betrokken bedrijven in nauw overleg met de externe experts. Deze analyses leveren inzicht in wat Big Data voor de sector kan betekenen.

  Proof of (data)Concepts

  Use cases in wording

  De uitkomsten van de vier resulterende PoC's zijn via de links hieronder te benaderen:

  Uitdragen van de resultaten uit de onderzoeken zorgt voor meer draagvlak en aandacht voor Big Data.